Financiëring

Bij het overname- of fusieproces kan BMD voor ondersteuning zorgen bij het verwerven van investeerders voor:

  • financiering van groei
  • overnames
  • specifieke projecten
  • turn-around
  • management buy-out or buy-in.

Voor de investeerder is het belangrijk dat er een beoordeling van de geplande prestaties op rendement in relatie tot de risico’s door een onafhankelijke derde gemaakt wordt. De geplande prestaties moeten onderbouwd worden met een heldere argumentatie en zoveel mogelijk feiten.