Interim management

Als een verandering binnen uw organisatie een intensieve begeleiding door een deskundige vereist, dan is het inzetten van een interimmanager een goede optie. Hierdoor krijgen de organisatie en de medewerkers voortdurend aandacht in de vorm van zichtbaar, aanwezig en deskundig leiderschap. De interimmanager is tijdelijk verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een organisatie en daarmee ook voor de te behalen resultaten.

Op het gebied van interimmanagement verzorgen wij drie aspecten:

 1. Verandermanagement
 2. Recovery
 3. Coaching

Verandermanagement

Om veranderingen binnen een organisatie door te voeren, zijn er allerlei redenen te bedenken. Dit is niet altijd haalbaar met de bestaande organisatie. Snel en effectief veranderen is met een externe en onafhankelijke directeur of manager goed haalbaar.

Veranderingen waarmee wij ervaring hebben zijn onder andere:

 • (Financiële) prestaties verbeteren
 • Marktfocus aanbrengen (van ‘intern’ naar ‘extern’ richten)
 • Van ‘ik’ naar ‘wij’ focus
 • Verbetering stakeholder management
 • Verbetering contractmanagement

Recovery

Als een onderneming aan de vooravond van een faillissement staat, dan kan er door snel te saneren vaak nog een situatie gecreëerd worden waarbij de onderneming weer bevredigende resultaten geeft.

Veranderingen waarmee wij ervaring hebben zijn onder andere:

 • Herstellen van vertrouwen bij de bank/financiers
 • Herstructurering van eigendomsverhoudingen en aansprakelijkheidsstructuur
 • Door het onvermijdelijke dal heen loodsen

Coaching

In een aantal situaties is begeleiding / coaching / counseling een zeer effectief middel, doordat er voortdurend een terugkoppeling van de effecten van de gewenste veranderingen op het bedrijfsresultaat plaatsvindt. Zeker als het lukt om door te dringen op emotioneel niveau waarbij de drijfveren beïnvloed worden.

De begeleiding is vooral gericht op het creëren van situaties waarbij de dialoog gevoerd wordt om de gevraagde competenties goed in beeld te brengen en deze zodanig af te stemmen dat de beschikbare competenties optimaal ingezet worden. Daarbij worden de algemeen gehanteerde plan- en besluitvormingsprocessen geoptimaliseerd, omdat men een beter inzicht krijgt in de individuele bijdragen en in het resultaat van de samenwerking.