Outplacement

Om uw bedrijf gezond te maken, is het in sommige gevallen nodig om uw personeelsbestand in te krimpen. Outplacement is een middel om dit te verwezenlijken.

Boodt Management Deelneming BV hanteert hierbij het volgende stappenplan:

  1. Intake van de kandidaten
  2. De direct bemiddelbare kandidaten worden geselecteerd & een deel van de kandidaten krijgt tijdelijk werk
  3. Met een deel van de kandidaten wordt een assessment gedaan, zowel individueel als in groepsverband
  4. Samen met de kandidaat de markt scannen op plaatsingsmogelijkheden
  5. Zodra zich plaatsingsmogelijkheden aandienen, dan starten de voorbereiding op en de begeleiding van de sollicitatie-activiteiten
  6. Afwikkeling van de plaatsing (op adminstratief vlak)
  7. Begeleiding in de nieuwe functie
  8. Evaluatie na een half jaar

Het bovenstaande wordt altijd in nauw overleg met de opdrachtgever gedaan. Hierbij is het belangrijk dat er gedurende het traject een faciliteit voor de kandidaten is om de sollicitatie-activiteiten te ondersteunen. Voor de inhoudelijke begeleiding van psychologische, financiële, juridische en personele aspecten beschikken wij over zeer ervaren mensen.