Overname / Fusie

Er zijn diverse redenen waarom u een ander bedrijf wilt kopen of uw eigen bedrijf wilt verkopen. Maar hoe kan u ervoor zorgen dat dit proces op een succesvolle manier plaatsvindt?

Een succesvolle overname of fusie

Succes bij overnames en fusies is sterk afhankelijk van een aantal voorwaarden die zowel voorafgaand als na de overname vervuld moeten worden.

De belangrijkste voorwaarden zijn harmonie in de top, marktgerichte aanpak, helder business plan, directe communicatie, goede planning, hoog tempo, snelle implementatie en decentrale managementaanpak.

De aanpak van BMD

Voor het succesvol doorlopen van een koop- of verkoopproces van een onderneming verzorgt Boodt Management Deelneming BV (BMD) het procesmanagement (zie stappenplan bedrijfsaankoop & stappenplan bedrijfsverkoop), waardebepaling en onderhandelingen.

Bij een overname- of fusieproces is veel verschillende multidisciplinaire deskundigheid en ook per geval verschillende kennis en ervaring benodigd om de kritische succesfactoren te realiseren. Het gaat hierbij om de succesfactoren zoals kwaliteit van de besluitvorming, acceptatie en draagvlak bij alle betrokkenen en de wijze waarop het proces gestuurd en beheerst wordt.

Met name de cultuur bij koper en verkoper vereisen aandacht waarbij het in evenwicht houden van de rationele en emotionele factoren speciale aandacht verdient. Het is daarom van uitermate groot belang dat deze processen begeleid worden door deskundige en ervaren begeleiders. Wij kunnen u op allerlei niveaus als ook bij grensoverschrijdende (Europees en internationaal) transacties de benodigde begeleiding geven.

Wij beschikken over de kennis en hebben ervaring met een groot aantal onafhankelijke partners en collega’s in de overnamebranche, waardoor wij uitstekende mogelijkheden hebben om snel actuele vraag- en aanbodmogelijkheden te benutten.

Bedrijfsprofielen

Wij hebben een marktplaats ingericht met daarop diverse profielen van ondernemingen die wij te koop aanbieden en zoeken. Ga naar bedrijfsprofielen voor een totaaloverzicht van deze bedrijven

Lees meer