Stappenplan bedrijfsaankoop

Voor zowel de aan- als verkoop van een bedrijf is het belangrijk dat er systematisch een plan gevolgd wordt. Om u een idee te geven hoe zo’n proces verloopt, hebben we hieronder ons algemene stappenplan uiteengezet.

1. Marktonderzoek potentiële verkopers:

 • Bestanden en netwerken op potentiële verkopers raadplegen
 • Longlist op basis van verkoperspotentieel opstellen
 • Selectiecriteria potentiële verkopers met opdrachtgever bepalen
 • Anonieme benadering potentiële verkopers
 • Interesse, mogelijkheden en beschikbare middelen bepalen
 • Shortlist samenstellen
 • Potentiële verkopers met de opdrachtgever bespreken.

2. Verkoopmemorandum beoordelen / koopmemorandum opstellen:

 • Eerste kandidaat en eventuele volgende kandidaten benaderen
 • Geheimhoudingsverklaring opstellen en tekenen
 • Bespreking verkoper om relevante gegevens te verzamelen
 • Nadere toelichting gegevens door verkoper
 • Relevante informatie bestuderen en uitwerken
 • Waardebepaling en de marge waarbinnen de koopprijs moet komen te liggen
 • (Ver)koopmemorandum opstellen, met opdrachtgever bespreken en definitief maken
 • Koopprijs en voorwaarden vaststellen.

3. Kooponderhandelingen:

 • Eisen en wensen van verkoper en koper afstemmen
 • Bod uitbrengen
 • Als bod bespreekbaar is, de randvoorwaarden verkoop van beide partijen op elkaar afstemmen
 • Letter of intent opstellen en exclusiviteit regelen
 • Ondersteuning bij due diligence onderzoek door koper
 • Definitieve koopovereenkomst opstellen en ondertekenen, als ook voorbereidende werkzaamheden voor de notariële overdracht organiseren.

4. Periode na de transactie:

 • Evaluatie van het verkoopproces
 • Begeleiding van de integratie.