Stappenplan bedrijfsverkoop

Voor zowel de aan- als verkoop van een bedrijf is het belangrijk dat er systematisch een plan gevolgd wordt. Om u een idee te geven hoe zo’n proces verloopt, hebben we hieronder ons algemene stappenplan uiteengezet.

1. Situatieanalyse uitvoeren:

 • Bespreking om relevante gegevens te verzamelen
 • Nadere toelichting gegevens door opdrachtgever
 • Relevante informatie bestuderen en uitwerken
 • Specifieke risico’s inventariseren en beoordelen
 • Waardebepaling (samen met de ondernemer, accountant en bij voorkeur een derde deskundige) en de marge waarbinnen de verkoopprijs komt te liggen
 • De contractvormen (indien noodzakelijk met jurist) vooraf bepalen
 • Verkoopmemorandum opstellen & met opdrachtgever bespreken & definitief maken.

2. Marktonderzoek potentiële kopers:

 • Bestanden en netwerken op potentiële kopers raadplegen
 • Longlist op basis van geschat koperspotentieel opstellen
 • Selectiecriteria voor potentiële kopers met opdrachtgever bepalen
 • Anonieme benadering van potentiële kopers
 • Interesse, mogelijkheden en beschikbare middelen bepalen
 • Shortlist samenstellen
 • Potentiële kopers met de opdrachtgever bespreken.

3. Verkooponderhandelingen:

 • Eerste kandidaat en eventuele volgende kandidaten benaderen
 • Geheimhoudingsverklaring opstellen en tekenen
 • Verkoopmemorandum overhandigen en toelichten
 • Eisen en wensen van verkoper en koper afstemmen
 • Bod in ontvangst nemen en deze met opdrachtgever bespreken
 • Als bod bespreekbaar is, de randvoorwaarden van beide partijen op elkaar afstemmen
 • Letter of intent opstellen en exclusiviteit regelen
 • Ondersteuning bij due diligence onderzoek door koper
 • Definitieve koopovereenkomst opstellen en ondertekenen, als ook voorbereidende werkzaamheden voor de notariële overdracht.

4. Periode na de transactie:

 • Evaluatie van het verkoopproces
 • Begeleiding van de integratie.